Qui som  
   
Contacte  
 
Àrea de clients
Home Torres/Mesures Servicios Software Referències Fòrum
l
 
Serveis orientats a...
  INVERSOR PROMOTOR
  ENTITAT FINANCERA
  ALTRES ENGINYERIES
 
 
Notícies
 Esquema tramitació DL16/2019
 Curs WindPRO AVANÇAT, Barcelona, Setembre 2019
 
 Més notícies
Inici > Notícies > Efecte del Reial Decret Llei 1/2012
Efecte del Reial Decret Llei 1/2012
Avaluació de l´impacte del nou marc regulador

Portada Estudi EOLICCAT

 

L´energia eòlica pot contribuir a generar llocs de treball i importants ingressos econòmics que es quedaran a Catalunya. Però l´aplicació del nou RD1/2012 deixa el sector eòlic sense el marc regulador necessari per poder dur a terme les inversions en parcs eòlics i els plans industrials associats. Un informe de Deloitte quantifica l´impacte que aquest nou marc regulador pot tenir sobre Catalunya.

 

  • Quin és l´objectiu del Reial Decret - llei 1/2012, de 27 de gener?

L´objectiu d´aquest decret és "la supressió dels incentius econòmics per a les instal·lacions de producció d´energia elèctrica en règim especial". Entre aquestes instal·lacions figuren els parcs eòlics.

 

  • Quins són els incentius econòmics de que es beneficien els parcs eòlics?

Els parcs eòlics acollits en el règim especial de producció d´energia elèctrica tenen dret a percebre un complement per l´energia que venen al mercat elèctric o poden vendre-la a una tarifa fixa regulada.

La tarifa fixa regulada per a l´any 2012 de les instal·lacions existents és de 8.1270c€/kWh. El preu abonat per l´usuari domèstic acollit a la Tarifa d´Últim Recurs sense discriminació horària per al 2012 és de 14.2319c€/kWh.

 

  • Quin impacte tindrà el nou decret a Catalunya?

Un informe socioeconòmic encarregat per l´associació empresarial EOLICCAT i realitzat per la consultora Deloitte indica que el decret tindrà els següents efectes:

- Dificultat en la consecució dels objectius de potència instal·lada establerts en el Pla de l´Energia de Catalunya 2006-2015

- Reducció de la contribució directa del sector eòlic en el PIB català del 2015 de 135.8m€2010

- Reducció de la contribució d´altres sectors al PIB català del 2015 de 33.9m€2010

- Posada en risc de la creació de 3,582 llocs de treball

- Efectes adversos en la inversió en Recerca i Desenvolupament i menor recaptació fiscal

- Augment de la dependència energètica en 502000 tep respecte les previsions del Pla

- Pèrdua de la possibilitat de desenvolupament d´un sector capdavanter

- Major incertesa regulatòria que impedeix prendre decisions d´inversió a mig i llarg termini

 

 

 

 

 
Parc Tecnològic BCN Nord, Carrer Marie Curie, 8 - 08042 Barcelona Tel +34 93 241 12 75 info@normawind.com     legal