Qui som  
   
Contacte  
 
Àrea de clients
Home Torres/Mesures Servicios Software Referències Fòrum
l
 
Serveis orientats a...
  INVERSOR PROMOTOR
  ENTITAT FINANCERA
  ALTRES ENGINYERIES
 
 
Notícies
 Esquema tramitació DL16/2019
 Curs WindPRO AVANÇAT, Barcelona, Setembre 2019
 
 Més notícies
Inici > Software > WindSim
WindSim
 

Normawind comercialitza i proporciona suport a Espanya del software WindSim, programa basat en dinàmica de fluïds computacional (CFD) que combina un processament numèric avançat amb Visualització en 3D.

 

 

Sobre WindSim


WindSim permet a l´usuari modelar el vent d´una manera més precisa en emplaçaments complexos i, per tant, dissenyar parcs eòlics més eficients i fiables en aquest tipus d´emplaçaments.

 

windsim 3d

Novetats pròxima versió WindSim 5.1

Noves característiques


Losses and Uncertainties | Calculi la incertesa de la seva simulaicón amb Tools/Losses and Uncertainties.

Forecasting | Predigui la producció energètica futura i el comportament del vent en el seu parc existent i obtingui informació valuosa per al mercat energètic i el manteniment del parc. 

Turbulència escalada en el mòdul Wind Resource | Obtingui un mapa de la intensitat de turbulència ambiental escalada a les mesures a l´introduir sèries temporals que continguin desviació estàndard.

Classificació IEC segons els estàndards (model Frandsen) | Defineixi la classe de les seves turbines segons la 3a edició de la IEC 61400, esmena 1 (2010). 

Model de turbulència K-omega Wilcox | Disponible un nou model de turbulència de dos equacions que ha mostrat bons resultats en la simulació de la turbulència en emplaçaments complexes.

Instal·lació desatesa/silenciosa | Facilita l´automatització de la instal·lació de WindSim en diversos ordenadors de la seva xarxa.

API de Global Mapper | En Terrain Editor és possible convertir des de tot tipus de formats al format .gws de WindSim mitjançant Global Mapper.

Feines en cua | Executi les seves simulacions de Wind Fields mentre treballa amb altres mòduls o projectes. 

 

Actualitzacions i millores importants


Eina per a la creació de corbes de potència | Generi corbes de potència amb intervals de velocitat irregulars mitjançant simples operacions de retallar/enganxar.

Eina de correcció LIDAR | Calcula la desviació estàndard.

Terrain editor | Maneig més fàcil i ràpid de les dades del terreny.

Conversió .map | Millora la precisió al convertir dades des del format .map.

Smoothing | Rutina de smoothing millorada per tal d´obtenir una millor convergència.


WindSim 5.0


Nou editor de terreny

L´obtenció de dades topogràfiques, fins i tot amb alta resolució, sol ser senzilla. No obstant, les dades de rugositat d´alta resolució són més difícils d´obtenir. Per això WindSim ha desenvolupat el nou editor de terreny, de manera que es poden establir conjunts de dades de rugositat a partir d´imatges d´alta resolució disponible de moltes fonts com Google Earth o mapes de Bing, entre altres.

Visor 3d millorat

WindSim ja ofereix el disseny interactiu del parc eòlic a través del Visor 3D. Ara el Visor 3D és un post- processador complet que calcula la distribució de la velocitat del vent i la turbulència a l´àrea escombrada per l´aerogenerador.

Modelatge d’esteles d’aerogenerador amb disc actuador

El nou enfocament de WindSim de disc actuador basat en CFD proporciona millors models per avaluar les interaccions entre esteles en grans parcs eòlics offshore i interaccions amb el terreny en emplaçaments complexos. El model numèric, amb totes les posicions d´AGS representades com discs actuadors, es configura automàticament i fàcilment a partir del seu disseny de parc proposat.

Model de bosc amb alçada variable

WindSim ha desenvolupat un nou Model de Bosc amb Alçada variable per tenir en compte variacions d´alçada en tanques vegetals, fet que permet una descripció més precisa del camp de vent.

Compatibilitat Intermap ®

WindSim és compatible amb els models digitals del terreny d´alta resolució (MDT) disponibles a INTERMAP ® des d´on es poden descarregar dades d´altitud i l´alçada de capes de coníferes.

Estratifcació tèrmica

WindSim permet simulacions CFD del camp de vent tenint en compte l´estratifcació tèrmica. Això permet investigar efectes de bloqueig de flux en muntanyes i reduccions de velocitat del vent a la part superior de turons degudes a estratifcacions estables.

Càlculs de soroll

WindSim incorpora una funció de càlcul de soroll que mostra un mapa de nivells de pressió sonora a partir de simulacions per obtenir informació valuosa sobre la forma en que es propaga el so dels aerogeneradors en àrees circumdants i els objectes.

Optimitzador park

El Mòdul Optimitzador Park utilitza Simulacions CDF de WindSim juntament amb noves tècniques d´optimització per ajudar a dissenyar parcs que compleixin amb les recomanacions IEC de manera interactiva. Permet incloure costos i ingressos per maximitzar el rendiment del parc d´acord amb la mida d´aquest, trobant el nombre òptim d´aerogeneradors i les seves posicions concretes.

Correcció de sensors remots

Les tècniques de mesura remotes basades en equips SODAR i LIDAR s’estan aplicant amb força en el sector eòlic. Les tècniques de mesura remota es basen en suposicions simplificades per calcular la velocitat del vent que podrien ser errònies en terreny muntanyós. Amb la nova funció de correcció de dades de sensors remots de WindSim vostè podrà superar aquest punt feble i corregir les seves dades eòlics.

Utilització de múltiples nuclis

El temps de càlcul de les seves simulacions es veurà dràsticament reduït amb el nostre nou Mòdul d´Utilització de Múltiples Nuclis. Vostè serà capaç d´executar models més grans que mai, i utilitzar el 100% dels recursos disponibles del seu ordinador en màquines dual o de quatre nuclis i, fins i tot, en les més potents de múltiples CPUs. Podeu executar diversos sectors al mateix temps, o dividir els càlculs d´un sector entre diversos nuclis o CPU.

[Inici]

Cursos WindSim


Normawind organitza cursos bàsics per aprendre a fer funcionar WindSim. Contacti amb Normawind per conèixer la data en que es durà a terme el proper curs.

[Inici]

Com adquirir WindSim


Si està interessat en adquirir WindSim, posi´s en contacte amb Susana Guiral: sguiral@normawind.com

 

[Inici]

 
Parc Tecnològic BCN Nord, Carrer Marie Curie, 8 - 08042 Barcelona Tel +34 93 241 12 75 info@normawind.com     legal